ตราฮาลาล แบบเข้าใจง่าย 4 สิ่งห้ามทานของชาวมุสลิม

11 มิย. 61     3477

ตราฮาลาล แบบเข้าใจง่าย 4 สิ่งห้ามทานของชาวมุสลิม

ตราฮาลาล เป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงสินค้าที่ชาวมุสลิมสามารถทานได้ โดยไม่ขัดต่อหลักศาสนาอิสลาม รับรองโดย คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

ฮาลาล เป็นคำในภาษาอาหรับ แปลว่า “อนุมัติ” เมื่อนำมาใช้ในทางศาสนาจะหมายถึง สิ่งที่ศาสนาอนุมัติ เช่น อนุมัติให้กิน อนุมัติให้ดื่ม อนุมัติให้ทำ อนุมัติให้ใช้สอย ซึ่งจะมีความหมายตรงข้ามกับคำว่า “ฮารอม” ที่แปลว่าห้าม

สิ่งห้ามทาน มีอะไรบ้าง?

  • ซากสัตว์ หรือสัตว์ที่ตายเองโดยไม่ได้ถูกเชือด โดยมองว่าการตายเองเป็นสิ่งน่ารังเกียจ หรือเป็นอันตรายในกรณีที่การตายเกิดจากโรคระบาด
  • เลือด เหตุผลคือเลือดคือสิ่งน่ารังเกียจต่อความรู้สึกของมนุษย์ และเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  • เนื้อหมู โดยมองว่าหมูชอบอยู่ในที่สกปรก มีสิ่งปฏิกูล ไม่เหมาะสำหรับนำมาใช้บริโภค
  • สัตว์ถูกเชือด ที่ไม่ได้กล่าวนาม “พระอัลเลาะห์” ข้อห้ามนี้ถือเป็นเรื่องเกี่ยวกับศรัทธา เพื่อให้การปฏิบัติศาสนกิจเป็นไปโดยบริสุทธิ์ รวมไปถึงการเชือดที่ขัดต่อหลักศาสนาอิสลาม เช่น การรัดคอ การตีจนตาย การตกจากที่สูง ก็เป็นข้อห้ามเช่นกัน

นอกจากสัตว์ 4 จำพวก ที่ห้ามทานแล้ว ฮาลาลยังมีหลักในการปฏิบัติเกี่ยวกับอาหาร ดังนี้

  • สัตว์ที่นำมาประกอบอาหาร ต้องผ่านกระบวนการเชือดที่ถูกต้องตามหลักอิสลาม
  • วิธีการได้มาของอาหารต้องถูกต้อง คือไม่ใช่การลักขโมยหรือได้มาโดยมิชอบ
  • ต้องเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ สะอาด และไม่มีสิ่งเจือปนจากสิ่งสกปรก
  • อุปกรณ์ ภาชนะบรรจุอาหาร และสถานที่ในการผลิตต้องสะอาด

แต่ในความเป็นจริง แม้ว่าอาหารบางอย่างไม่ใช่สิ่งห้ามทาน แต่หากขั้นตอนการประกอบอาหารผิดหลักศาสนา เช่น ใช้ภาชนะประกอบอาหารรวมกัน โดยไม่แยกเนื้อหมูต่างหาก ชาวมุสลิมก็ไม่สามารถทานได้ ดังจะเห็นได้จากชาวมุสลิมที่เคร่งครัดส่วนใหญ่ จะไม่ไปทานอาหารในร้านที่ไม่ใช่ร้านอิสลามโดยเฉพาะ

ยกตัวอย่างกรณีเคสของร้าน KFC ที่รับไก่จากผู้ผลิตฮาลาล แต่ KFC กลับไม่ได้รับการรับรองฮาลาล เนื่องจากมีสูตรลับที่เปิดเผยไม่ได้ ทำให้ฝ่ายรับรองไม่สามารถตรวจสอบและออกเครื่องหมายฮาลาลให้ได้ ซึ่งก็มีชาวมุสลิมบางคนเลือกที่จะไม่ทานไก่จากร้าน KFC เพราะไม่มั่นใจในกระบวนการประกอบอาหาร เป็นต้น

ตราฮาลาล แบบเข้าใจง่าย 4 สิ่งห้ามทานของชาวมุสลิม

ตราฮาลาลที่ถูกต้อง

www.thaipoultrybiz.com

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost