ประหารชีวิตเด็กนักเรียนหญิง เหตุห้ามคลุมฮิญาบ

21 มิย. 61     10255

ประหารชีวิตเด็กนักเรียนหญิง เหตุห้ามคลุมฮิญาบ

ประหารชีวิตเด็กนักเรียนหญิง
บทความโดย :  นิรันดร โลกหน้า

จากปากคำผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลปัตตานี

วันที่ 11 มิถุนายน 2561 ครูประจำชั้น ป.2/ 1 เรียก เด็กหญิง A และเด็กหญิง B มาพูดข่มขู่ด้วยเสียงอันดังว่า “พรุ่งนี้ห้ามคลุมฮิญาบ” ทำให้เด็กทั้งสองเกิดความกลัว "หนูกลัวครูมากคะ แต่แม่บอกให้เรากลัวอัลลอฮฺมากกว่า เพราะอัลลอฮฺทำให้เราเกิด และทำให้เราตาย" ทั้งสองจึงยังคลุมฮิญาบไปเรียนจนถึงวันนี้

วันที่ 13 มิถุนายน 2561

- คาบวิชาภาษาอังกฤษ นางสาว ฉ.ได้ทำการสอนนักเรียนชั้น ป.5/ 5 ในคาบที่ 6 ได้เรียกเด็กนักเรียนที่คลุมฮิญาบจำนวน 3 คน ในทั้งหมด 5 คน ออกมายืนหน้าชั้นเรียน นร.ทั้ง 3 คน คือ ด.ญ. A, ด.ญ.B และ ด.ญ. C คุณครูพูดต่อหน้าเพื่อนนร.ว ่า “ ทั้ง 3 คนสวมผ้าคลุมไม่เหมือนกัน (พร้อมกับชี้หน้าทีละคน) คนนี้เหมือน แม่ค้าขายผัก คนนี้ขายปลา คนนี้ขายผลไม้ “ ทำให้เพื่อนทั้งห้องหัวเราะ เยาะอย่างสนุกสนาน

ในวันถัดมา ด.ญ.A ถูกเพื่อนชื่อด.ญ. ก (ลูกครูในรร. สอน อ.1) มาดึงผ้าคลุมฮิญาบ และล้อ ว่า ‘แม่ค้าขายปลาๆๆ’ เมื่อเพื่อนคนอื่นๆ ได้ยิน ก็พากันมาล้อด.ญ A ว่า ‘แม่ค้าขายปลาๆๆ’ หลังจากเข้าแถว ด.ญ.A กับด.ญ.B ได้บอกเรื่องถูกล้อ กับคุณครูประจาชั้น ชื่อ ครู พ จึงบอกเพื่อนนร.ที่ล้อด.ญ. ก ให้ขอโทษเพื่อน ไม่อย่างนั้นจะถูกทำโทษ

- มีคำสั่งใหม่ประกาศออกมา ให้นักเรียนในโรงเรียนที่ตั ้งอยู่ในธรณีสงฆ์ทำตามข้อตก ลงระหว่างโรงเรียนกับวัด หลังจากรัฐมนตรีโดนม๊อบพระหัวรุนแรงและไทยพุทธที่อคติก ลุ่มหนึ่งด่าโจมตีว่าเข้าข้างอิสลาม ทั้งๆที่เด็กนักเรียนแต่งกา ยถูกต้องตามกฏหมายรัฐธรรมนู ญไทย

วันที่ 15 มิถุนายน 2561 วันหยุด ฮารีรายอ อิดิ้ลฟิตรี

วันที่ 16-17 มิถุนายน 2561 ผู้อำนวยการโรงเรียนโทรศัพท ์แจ้งผู้ปกครองห้ามเด็กไม่ให้คลุมฮิญาบไปโรงเรียนในวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561

วันที่ 18 มิถุนายน 2561

 
- นักเรียนมุสลิมที่คลุมฮิญาบ ถูกครู ก. เรียกออกจากแถวหน้าเสาธงไปป ระชุมที่ห้องประชุมบัวชมพู กับผอ.ป และรองผอ.ศ

ผอ. แจ้งว่า ‘กฎกระทรวงฯออกมาแล้ว ให้นร.แต่งตัวตามกฎระเบียบโรงเรียน ถ้าไม่ใส่ตามระเบียบ ต้องไปหาที่เรียนที่อื่น’

ครู ก บอกว่า ‘ถ้าจะใส่ก็ได้ค่ะ แต่ ต้องย้ายโรงเรียน’

ผอ.ยังถามต่อ และให้เด็กนักเรียนยกมือขึ้ น ว่า “ใครต้องการลาออกบ้าง” ซึ่งมีเด็กยกมือขึ้น 1 คน พร้อมชี้แจงว่า หากนักเรียนห้องพิเศษต้องกา รลาออก โรงเรียนจะคืนค่าใช้จ่ายค่า ห้องพิเศษให้

- โรงเรียนได้โทรศัพท์ขอเชิญผู้ปกครองแทนการทำหนังสือเชิญ โทรศัพท์แจ้งให้ผู้ปกครองที ่ นักเรียนคลุมฮิญาบไปพบเพื่อ ชี้แจงให้นักเรียนปฏิบัติตามระเบียบเรื่องการแต่งกายขอ งโรงเรียน และหากไม่ทำจะดำเนินการลงโทษตามขั้นตอน คือตักเตือน ทำทัณฑ์บน และผู้อำนวยการมีสิทธิเด็ดขาดในการใช้ระเบียบบังคับ มีเพียงผู้ปกครองครอบครัวเดียว ที่ไปพบ และรับฟังคำชี้แจงจาก ผอ.

วันที่ 19 มิถุนายน 2561


เด็กนักเรียนที่คลุมฮิญาบ ยังคงถูกเรียกไปพบระหว่างเข ้าแถวหน้าเสาธง ครูบอก “สัปดาห์นี้ มาตรการตักเตือน หักคะแนนความประพฤติ สัปดาห์ที่ 4 ให้ย้าย ร.ร. สัปดาห์ที่ 5 งดการเรียนการสอน"

พวกเราชาวปาตานีจะนิ่งดูดาย ให้ลูกหลานต้องพบเจอกับการอ คติเยี่ยงนี้หรือ อย่าดูถูกศาสนาอิสลามโดยการ ไล่ให้หนูไปเรียนที่อื่น คำสั่งนี้ต่อไปจะตัดอนาคตลู กหลานของคุณบนแผ่นดินเกิดขอ งคุณเอง ส่วนหนึ่งที่ดินของโรงเรียน ทางตระกูล "ระเด่นอะหมัด" บริจาคให้ฟรี เพียงแค่คลุมผมเข้าเรียนหนั งสือกลับโดนไล่ออกเหมือนโดน คำสั่งประหารชีวิต !!

ที่มา:   Nirundorn Lokna


เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost