สถาบันฮาลาล มอ.เตรียมจัดงาน “World HAPEX 2018”

27 มิย. 61     2172

สถาบันฮาลาล มอ.เตรียมจัดงาน “World HAPEX 2018”

สถาบันฮาลาล มอ.เตรียมจัดงาน “World HAPEX 2018” 12 – 15 กรกฎาคมนี้ ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มอ.หาดใหญ่

แถลงข่าว World HAPEX 2018 สร้างโอกาสสินค้าฮาลาลสู่ตลาดโลก เมื่อวันพุธ ที่ 27 มิ.ย. H 18 สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และองค์กรภาคีร่วมแถลงข่าวการจัดงานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนานาชาติด้านฮาลาล (World HAPEX 2018) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 12 - 15 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

การจัดงานครั้งนี้เพื่อจุดประสงค์หลัก นั้นคือ เพื่อยกระดับความสามารถ และสร้างโอกาสให้ผู้ผลิตสินค้า และบริการฮาลาลไทยสู่ตลาดฮาลาลโลก รวมทั้งส่งเสริมความรู้และงานวิจัยด้านฮาลาลทั้งสินค้าและบริการของไทยให้เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล  ให้เกิดการพัฒนาสินค้า และบริการฮาลาลโดยเฉพาะในพื้นที่ห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้  ด้วยการนำองค์ความรู้ฮาลาลในด้านการวิจัยและนวัตกรรมต่าง ๆ มาบูรณาการให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สร้างโอกาสให้ประชากรมุสลิมในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการผลิต และจำหน่ายสินค้าบริการด้านฮาลาลต่อไป  การจัดงานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล 2561 ครั้งนี้ถือว่า เป็นการจัดงานครั้งที่ 8 ของสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยกำหนดแนวคิดในการจัดงานครั้งนี้ว่า :

ดร.ธวัช นุ้ยผอม ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล เผยว่า : การส่งเสริม SMEs ฮาลาล ผ่านงานวิจัยและนวัตกรรม (Promoting Halal SMEs through Research & Innovation)

ภายในพบกับกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายทั้งการแสดงและจำหน่ายสินค้าและบริการฮาลาล ทั้งในและต่างประเทศการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานฮาลาล (MOU) , การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น หัวข้อ “นักวิจัยชุมชน HABIC”, การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น หัวข้อ “ มาตรฐานฮาลาลเพื่อการจัดประชุมวิชาการและงานแสดงสินค้าฯ , การเสวนา หัวข้อ “ธุรกิจฮาลาล ธุรกิจคุณธรรม” , การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “ International Conference on Halal Innovation in Products and Services 2018” , การเสวนา “การแพทย์โดยวิถีฮาลาล” , การทอล์คโชว์ หัวข้อ “SMEs HALAL” , การทอล์คโชว์ หัวข้อ “สตรี...ผู้เป็นแรงขับเคลื่อนหลังม่าน” , กิจกรรมทางวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม , การประกวดเมนูอาหารสเต็กแพะ , การแข่งขัน Amazing ชาชักแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 และกิจกรรมนิทรรศการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านงานวิจัยโดยศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาคภาคใต้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร. 089-017-4236 , 093-579-6186Website : halalinst.psu.ac.th/hapex  หรือที่  Facebook : World HAPEX

สถาบันฮาลาล มอ.เตรียมจัดงาน “World HAPEX 2018”

สถาบันฮาลาล มอ.เตรียมจัดงาน “World HAPEX 2018”

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost