สมัครด่วน! สัมมนาฟรี “SMEs Springboard”พลิกแพลงความคิด เพื่อธุรกิจสร้างสรรค์

28 มิย. 61     286

สมัครด่วน! สัมมนาฟรี “SMEs Springboard”พลิกแพลงความคิด เพื่อธุรกิจสร้างสรรค์

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (College of Creative Industry - CCI) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดสัมมนาฟรี “SMEs Springboard: Success through Creative Economy” เพื่อตอกย้ำแนวทางการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ภายใต้บทบาทและหน้าที่ของนักบริหารธุรกิจผู้ที่ต้องรับผิดชอบในการสร้างสินค้าและบริการ บริหารต้นทุน พร้อมสร้างกำไรและใส่คุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ได้อย่างสร้างสรรค์ ณ ห้องไทยจิตรลดา 2 โรงแรม Bangkok Marriott Marquis Queen's Park ในวันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2561 ที่จะถึงนี้ สนใจเข้าร่วมงาน ฟรี! ลงทะเบียนออนไลน์ที่ https://goo.gl/forms/VyoTGIL5GULst1yB2

จากยุคแห่งการสร้างผลิตภัณฑ์ สู่การสร้างแบรนด์ จนมาถึงการสร้างธุรกิจด้วย “ความคิดสร้างสรรค์” ที่ถือเป็นหัวใจหลักแห่งความสำเร็จในการต่อยอดธุรกิจปัจจุบันนี้ การพัฒนา “ความคิดสร้างสรรค์” มิใช่เพียงเพื่อสร้างเครื่องมือ “สนับสนุน” ทางธุรกิจอีกต่อไป หากแต่เป็น “ส่วนสำคัญ” ที่มีผลกระทบต่อการสร้างฐานวิธีคิด วิเคราะห์ แยกแยะ และต่อยอดธุรกิจเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบและกระบวนการที่สามารถพัฒนาสินค้าและบริการผสานภูมิปัญญาและทรัพยากรที่มีอยู่ให้ฉายเอกลักษณ์สู่สากลได้

การสัมมนานี้จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมได้เข้าใจภาพรวมของคำว่า “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” พร้อมเห็นรูปแบบธุรกิจนวัตกรรมที่ส่งเสริมให้อุตสาหกรรมการค้าของไทยพุ่งทะยานไปในระดับโลกได้อย่างยั่งยืน โดยผู้เข้าร่วมการสัมมนาจะได้ทำความเข้าใจประเด็นต่างๆ ดังนี้

  • ภาพรวม Creative Economy ภายใต้หัวข้อ “เอกซเรย์หัวใจเศรษฐกิจสร้างสรรค์”  
  • ทำความเข้าใจหลักเกณฑ์และสิทธิของงานความคิดสร้างสรรค์ ภายใต้หัวข้อ “ถอดรหัสทรัพย์สินทางปัญญา…รู้ก่อนรุก Creative Market”  
  • การสนับสนุนด้านการเสริมสร้างศักยภาพด้านนวัตกรรม ภายใต้หัวข้อ “เติมเต็มช่องว่างธุรกิจนวัตกรรม…เสกฝันเป็นเงิน”  
  • การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาดและการสร้างแบรนด์ ภายใต้หัวข้อ “พลิกแพลงความคิดเพื่อธุรกิจสร้างสรรค์”  
  • รวมเกร็ดการค้าและส่งออก ภายใต้หัวข้อ “ส่งออกสินค้าสร้างสรรค์อย่างไรให้ได้ใจชาวโลก”  
  • แง่งามการทำกิจการเพื่อสังคม ภายใต้หัวข้อ “ปลูกหัวใจ SE (Social Enterprise) ขับเคลื่อน Creative Economy อย่างยั่งยืน”  
  • ปิดท้ายด้วย ปาฐกถาพิเศษโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กับ “ทิศทางและนโยบายของรัฐในการส่งเสริมธุรกิจสร้างสรรค์”  

   

ใครควรเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้?  

1. ธุรกิจ SMEs ที่ต้องการทำความเข้าใจและสร้างคุณค่าทางธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์  

2. ธุรกิจ Start Up ที่ต้องการแนวคิดและแนวทางในการดำเนินธุรกิจสร้างสรรค์  

3. องค์กรหรือบริษัทขนาดใหญ่ ผู้บริหารระดับสูงหรือระดับกลาง ฝ่ายการตลาดและฝ่ายพัฒนาองค์กร  

4. นักออกแบบสร้างสรรค์ บริษัทออกแบบ และบริษัทที่ปรึกษาด้านธุรกิจที่ต้องการเรียนรู้และประยุกต์องค์ความรู้ด้านธุรกิจสร้างสรรค์มาใช้กับธุรกิจของตน  

5. บุคลากรหรือองค์กรภาครัฐที่จะเป็นแกนนำในการทำให้เกิด Thailand 4.0 

 

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561

08.30 – 09.00 น      ลงทะเบียน

09.00 – 09.30 น.     กล่าวต้อนรับ โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

09.30 – 10.00 น.     บรรยายหัวข้อ “เอกซเรย์หัวใจเศรษฐกิจสร้างสรรค์”

โดย คุณกิตติรัตน์ ปิติพานิช รักษาการผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)

10.00 – 11.00 น.     บรรยายหัวข้อ “ถอดรหัสทรัพย์สินทางปัญญา…รู้ก่อนรุก Creative Market”

โดย คุณณัฐพล อร่ามเมือง จาก ZICO LAW (Thailand) Limited

11.00 – 12.00 น.     บรรยายหัวข้อ “เติมเต็มช่องว่างธุรกิจนวัตกรรม…เสกฝันเป็นเงิน”

โดย คุณเปรมนภา โชติญาณพิทักษ์ โครงการ MIND Credit สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

12.00 – 13.30 น.     รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 – 15.30 น.     การเสวนาหัวข้อ “พลิกแพลงความคิดเพื่อธุรกิจสร้างสรรค์”

ผู้ร่วมเสวนา คุณธีรเมศร์ เลิศเศวตพงศ์ CEO Ragazze

คุณปฏิพัทธ์ ชัยภักดี CEO Dry Clean Only

ดร.ศิริกุล เลากัยกุล Brand Strategist & Sustainability Advisor

ผู้ดำเนินรายการ คุณสุทิวัส หงส์พูนพิพัฒน์

15.30–16.30 น.       Networking Session

 

วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561

08.30 – 09.00 น.     ลงทะเบียน

09.00 – 09.30 น.     Networking Session

09.30 – 10.30 น.     บรรยายหัวข้อ “Pitching Expert”

โดย ดร.วรงค์ สุกโชติรัตน์ รองผู้จัดการกองทุน TED Fund

10.30 – 11.30 น.     บรรยายหัวข้อ “Social Giver Online Platform”

โดย คุณอลิสา นภาทิวาอำนวย CEO Social Giver

11.30 – 12.30 น      รับประทานอาหารกลางวัน

 

 

Highlight

12.30 – 13.30 น.     บรรยายหัวข้อ “ส่งออกสินค้าสร้างสรรค์อย่างไรให้ได้ใจชาวโลก”

โดย นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

13.30 – 14.30 น.  บรรยายหัวข้อ “ปลูกหัวใจ SE (Social Enterprise) ขับเคลื่อน Creative Economy อย่างยั่งยืน” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

14.30 – 15.30 น.     ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ทิศทางและนโยบายของรัฐในการส่งเสริมธุรกิจสร้างสรรค์”

โดย นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

15.30 น.            แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน

สมัครด่วน! สัมมนาฟรี “SMEs Springboard”พลิกแพลงความคิด เพื่อธุรกิจสร้างสรรค์

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost