นักวิทยาศาสตร์ปากีสถาน ร่วมอบรมด้านห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

28 มิย. 61     962

นักวิทยาศาสตร์ปากีสถาน ร่วมอบรมด้านห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นักวิทยาศาสตร์ปากีสถานขอเข้าอบรมด้านห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฮาลาล เป็นเวลา 6 วัน

นักวิทยาศาสตร์ปากีสถานเข้ารับการอบรมด้านห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฮาลาล ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 21 - 27 มิถุนายน 2561 คณาจารย์นักวิจัยจาก UVAS หรือ University of Veterinary & Animal Sciences Lahore ปากีสถาน จำนวน 9 คน โดยจำนวนนี้เป็นระดับปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์ 8 คน เข้าร่วม “โครงการอบรมระยะสั้นการพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล และเผยแพร่องค์ความรู้กระบวนการนิติวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”

โดยได้รับเกียรติจากเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ มาเป็นประธานในพิธีอบรม ในการนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพวิทยาศาสตร์ฮาลาลประเทศไทยคือศูนย์กลางด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลของโลก


นักวิทยาศาสตร์ปากีสถาน ร่วมอบรมด้านห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นักวิทยาศาสตร์ปากีสถาน ร่วมอบรมด้านห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นักวิทยาศาสตร์ปากีสถาน ร่วมอบรมด้านห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นักวิทยาศาสตร์ปากีสถาน ร่วมอบรมด้านห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นักวิทยาศาสตร์ปากีสถาน ร่วมอบรมด้านห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นักวิทยาศาสตร์ปากีสถาน ร่วมอบรมด้านห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นักวิทยาศาสตร์ปากีสถาน ร่วมอบรมด้านห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นักวิทยาศาสตร์ปากีสถาน ร่วมอบรมด้านห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นักวิทยาศาสตร์ปากีสถาน ร่วมอบรมด้านห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost