เอร์โดกฺอาน-พันธมิตรตกลงไม่ขยายเวลาบังคับใช้กฎหมายฉุกเฉิน


มาแรงรอบสัปดาห์