ประมวลภาพชาวมุสลิมไทยนับล้าน ร่วมละหมาดฮายัต 13 หมูป่าอะคาเดมีปลอดภัย

30 มิย. 61     5658

ประมวลภาพชาวมุสลิมไทยนับล้าน ร่วมละหมาดฮายัต 13 หมูป่าอะคาเดมีปลอดภัย

ประมวลภาพ  (29มิ.ย.61) ชาวมุสลิมไทยนับล้าน ร่วมละหมาดฮายัต (ขอพร/ดุอาอฺ)  เพื่อขอพรจากองค์อัลเลาะห์(ซ.บ.) ช่วยดลบันดาลให้ 13 หมูป่าอะคาเดมี นักกีฬาทีมฟุตบอลที่ติดในในถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ปลอดภัยกลับสู่อ้อมอกครอบครัวโดยเร็ว (อ่านเพิ่มเติม:  วิธีการละหมาดสุนัตฮายัต (เพื่อขอพรให้พระองค์ประทานให้ตามประสงค์))

นายกปรีดา เชื้อผู้ดี ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี/นายกอบต.ท่าอิฐ ร่วมละหมาดฮายัต 13 หมูป่าอะคาเดมี ณ มัสยิดท่าอิฐ หมู่ 10 ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี


ประมวลภาพชาวมุสลิมไทยนับล้าน ร่วมละหมาดฮายัต 13 หมูป่าอะคาเดมีปลอดภัย

ประมวลภาพชาวมุสลิมไทยนับล้าน ร่วมละหมาดฮายัต 13 หมูป่าอะคาเดมีปลอดภัย

มัสยิดมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ บ้านโคกเขือ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส  ร่วมละหมาดฮายัต 13 หมูป่าอะคาเดมี ปลอดภัย

ประมวลภาพชาวมุสลิมไทยนับล้าน ร่วมละหมาดฮายัต 13 หมูป่าอะคาเดมีปลอดภัย

ประมวลภาพชาวมุสลิมไทยนับล้าน ร่วมละหมาดฮายัต 13 หมูป่าอะคาเดมีปลอดภัย

โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ ร่วมละหมาดฮายัต 13 หมูป่าอะคาเดมี ปลอดภัย

ประมวลภาพชาวมุสลิมไทยนับล้าน ร่วมละหมาดฮายัต 13 หมูป่าอะคาเดมีปลอดภัย

ประมวลภาพชาวมุสลิมไทยนับล้าน ร่วมละหมาดฮายัต 13 หมูป่าอะคาเดมีปลอดภัย

ประมวลภาพชาวมุสลิมไทยนับล้าน ร่วมละหมาดฮายัต 13 หมูป่าอะคาเดมีปลอดภัย

ชาวมุสลิมที่อำเภอยะหา ร่วมละหมาดฮายัต 13 หมูป่าอะคาเดมี ปลอดภัย

ประมวลภาพชาวมุสลิมไทยนับล้าน ร่วมละหมาดฮายัต 13 หมูป่าอะคาเดมีปลอดภัย

ประมวลภาพชาวมุสลิมไทยนับล้าน ร่วมละหมาดฮายัต 13 หมูป่าอะคาเดมีปลอดภัย

มุสลิมนครศรีธรรมราช ร่วมละหมาดฮายัต 13 หมูป่าอะคาเดมี ปลอดภัย

ประมวลภาพชาวมุสลิมไทยนับล้าน ร่วมละหมาดฮายัต 13 หมูป่าอะคาเดมีปลอดภัย

ประมวลภาพชาวมุสลิมไทยนับล้าน ร่วมละหมาดฮายัต 13 หมูป่าอะคาเดมีปลอดภัย

นักเรียนโรงเรียนมุคตารีวิทยา ต.บาโงสะโต อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ร่วมละหมาดฮายัต 13 หมูป่าอะคาเดมี ปลอดภัย

ประมวลภาพชาวมุสลิมไทยนับล้าน ร่วมละหมาดฮายัต 13 หมูป่าอะคาเดมีปลอดภัย

ประมวลภาพชาวมุสลิมไทยนับล้าน ร่วมละหมาดฮายัต 13 หมูป่าอะคาเดมีปลอดภัย

ประมวลภาพชาวมุสลิมไทยนับล้าน ร่วมละหมาดฮายัต 13 หมูป่าอะคาเดมีปลอดภัย

มัสยิดมำบัง มัสยิดกลางจังหวัดสตูล ร่วมละหมาดฮายัต 13 หมูป่าอะคาเดมี ปลอดภัย

ประมวลภาพชาวมุสลิมไทยนับล้าน ร่วมละหมาดฮายัต 13 หมูป่าอะคาเดมีปลอดภัย

โรงเรียนร่มเกล้า นราธิวาส ร่วมละหมาดฮายัต 13 หมูป่าอะคาเดมี ปลอดภัย

ประมวลภาพชาวมุสลิมไทยนับล้าน ร่วมละหมาดฮายัต 13 หมูป่าอะคาเดมีปลอดภัย

โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ และผู้นำศาสนาใน อ.ท่าแพ  ร่วมละหมาดฮายัต 13 หมูป่าอะคาเดมี ปลอดภัย

ประมวลภาพชาวมุสลิมไทยนับล้าน ร่วมละหมาดฮายัต 13 หมูป่าอะคาเดมีปลอดภัย

ประมวลภาพชาวมุสลิมไทยนับล้าน ร่วมละหมาดฮายัต 13 หมูป่าอะคาเดมีปลอดภัย

นักเรียนโรงเรียนดารุลฟุรกอน ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ร่วมละหมาดฮายัต 13 หมูป่าอะคาเดมี ปลอดภัย

ประมวลภาพชาวมุสลิมไทยนับล้าน ร่วมละหมาดฮายัต 13 หมูป่าอะคาเดมีปลอดภัย

ประมวลภาพชาวมุสลิมไทยนับล้าน ร่วมละหมาดฮายัต 13 หมูป่าอะคาเดมีปลอดภัย

มัสยิดท่ามะปราง จ.สงขลา ร่วมละหมาดฮายัต 13 หมูป่าอะคาเดมี ปลอดภัย

ประมวลภาพชาวมุสลิมไทยนับล้าน ร่วมละหมาดฮายัต 13 หมูป่าอะคาเดมีปลอดภัย

ประมวลภาพชาวมุสลิมไทยนับล้าน ร่วมละหมาดฮายัต 13 หมูป่าอะคาเดมีปลอดภัย

โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านทรายทอง) (คณะครูและนักเรียนมุสลิม) อ. สุไหงโก-ลก ร่วมละหมาดฮายัต 13 หมูป่าอะคาเดมี ปลอดภัย

ประมวลภาพชาวมุสลิมไทยนับล้าน ร่วมละหมาดฮายัต 13 หมูป่าอะคาเดมีปลอดภัย

โรงเรียนนราสิกขาลัย อ.เมือง จ.นราธิวาส ร่วมละหมาดฮายัต 13 หมูป่าอะคาเดมี ปลอดภัย

ประมวลภาพชาวมุสลิมไทยนับล้าน ร่วมละหมาดฮายัต 13 หมูป่าอะคาเดมีปลอดภัย

ประมวลภาพชาวมุสลิมไทยนับล้าน ร่วมละหมาดฮายัต 13 หมูป่าอะคาเดมีปลอดภัย


โรงเรียนฮิดายาตุดดีนนาวงวิทยา ร่วมกันขอดุอาจากอัลเลาะห์ ให้เยาวชน 13 หมูป่าอะคาเดมี ปลอดภัย

ประมวลภาพชาวมุสลิมไทยนับล้าน ร่วมละหมาดฮายัต 13 หมูป่าอะคาเดมีปลอดภัย

ประมวลภาพชาวมุสลิมไทยนับล้าน ร่วมละหมาดฮายัต 13 หมูป่าอะคาเดมีปลอดภัย

ประมวลภาพชาวมุสลิมไทยนับล้าน ร่วมละหมาดฮายัต 13 หมูป่าอะคาเดมีปลอดภัย

 13 ชีวิต ทีมหมูป่าอะคาเดมี ต้องปลอดภัย

ประมวลภาพชาวมุสลิมไทยนับล้าน ร่วมละหมาดฮายัต 13 หมูป่าอะคาเดมีปลอดภัย

13 ชีวิต ทีมหมูป่าอะคาเดมี ต้องปลอดภัย

 

 

ภาพจากเฟสบุ๊ก 
news.muslimthaipost.com

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost