คีรกิสสถานสั่งระงับ! กิจกรรมในโบสถ์ของมุสลิมที่ไปเข้ารีตศาสนาคริสต์

7 กค. 61     354

คีรกิสสถานสั่งระงับ! กิจกรรมในโบสถ์ของมุสลิมที่ไปเข้ารีตศาสนาคริสต์


สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ :   คีรกิสสถานสั่งระงับ! กิจกรรมในโบสถ์ของมุสลิมที่ไปเข้ารีตศาสนาคริสต์

สื่อ World Watch Monitor รายงานอ้างแหล่งข่าวในท้องถิ่น ว่า มีการสั่งห้ามทำกิจกรรมการสวดประจำวันอาทิตย์ ในโบสถ์แห่งหนึ่งในคีรกิสสถาน ซึ่งเป็นที่ชุมนุมของอดีตมุสลิมที่เปลี่ยนไปนับถือศาสนาคริสต์ โดยใน 2 – 3 เดือนที่ผ่านมา มีกลุ่มบุคคลที่ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ประจำท้องถิ่น ตัวแทนสำนักอัยการ ผู้ช่วยอิหม่าม และข้าราชการจากกระทรวงกิจการภายใน เข้าไประงับการทำพิธีประจำสัปดาห์ในโบสถ์ดังกล่าว 2 ครั้ง 

ในการเข้าไปแทรกแซงแต่ละครั้ง มีการสั่งยุติการทำกิจกรรม และขับไล่ไม่ให้อยู่ที่นี่ ซึ่งสมาชิกของโบสถ์พยายามจะเจรจาแต่ก็ยังคงถูกคุกคาม ปรากฏว่า ผู้นำโบสถ์ดังกล่าวคือ ปาสเตอร์มิราน ซึ่งเป็นมุสลิมที่เปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์ เขาเคยเป็นครู แต่ถูกขู่จะไล่ออกเมื่อผู้บริหารโรงเรียนทราบว่าเขาเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์ และทำหน้าที่ผู้นำโบสถ์มากว่า 10 ปีแล้ว เขาเคยถูกกล่าวหาว่า กระทำผิดต่อเด็กนักเรียนและถูกพิพากษาจำคุก 6 เดือน โดยปราศจากหลักฐาน 

หลังจากออกจากคุก ไม่มีใครยอมรับเขาเข้าทำงาน และมีการพูดกันมากมายว่า ถ้าเขาทรยศต่อศาสนาอิสลามได้ เขาย่อมทำสิ่งไม่ดีต่างๆ ได้ด้วย ในคีรกิสสถานมีผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายรัสเซียน ออร์โธด็อกซ์ ประมาณ 300,000 คน

สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
ที่มา:  www.worldwatchmonitor.org

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost