ชาวอเมริกันเชื้อสายอุซเบกถูกปรับ-กล่าวหามีเอี่ยวกลุ่มติดอาวุธ


มาแรงรอบสัปดาห์