กษัตริย์ซัลมานอนุมัติโบนัส 2.6 ล้านดอลล่าร์ แก่พนักงานกรมบัญชีกลา


มาแรงรอบสัปดาห์