กอจ.เชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์วิทย์ฯ เข้าตรวจรับรองฮาลาล

11 กค. 61     85

เมื่อวันที่ 10/7/61 คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ ฝ่ายกิจการ ฮาลาล ร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(สาขาเชียงใหม่)เข้าตรวจรับรอง ฮาลาล

1. โรงงานผลไม้แสงทอง(ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่)ผู้ผลิต น้ำพริกกุ้งกรอบ เจ๊คุ้งมีวางจำหน่ายที่ร้านผลไม้แสงทอง ถนนเชียงใหม่ลำปาง และ เซ็นทรัลแอร์พอร์ท เซ็นทรัลเฟสและ ตลาดวโรรส ตลาดต้นลำใย

2. สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จำกัด(ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่)ผู้ผลิตและจำหน่าย สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จำกัดวางจำหน่าย หน้าสหกรณ์โคนมและ ท็อป วางจำหน่ายทั่วไปพร้อม ผลิตส่ง โรงเรียน

กอจ.เชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์วิทย์ฯ เข้าตรวจรับรองฮาลาล

กอจ.เชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์วิทย์ฯ เข้าตรวจรับรองฮาลาล

กอจ.เชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์วิทย์ฯ เข้าตรวจรับรองฮาลาล

กอจ.เชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์วิทย์ฯ เข้าตรวจรับรองฮาลาล

กอจ.เชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์วิทย์ฯ เข้าตรวจรับรองฮาลาล

กอจ.เชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์วิทย์ฯ เข้าตรวจรับรองฮาลาล

เป็นเพื่อน Line กับเรา