ซาอุ ฯ ยืนยัน ไม่ตัดโควตาฮัจญ์มาเลเซียจำนวนยังอยู่คงเดิมที่ 30,200 คน


มาแรงรอบสัปดาห์