ร้านในญี่ปุ่นไม่ขายไวน์จากที่ราบสูงโกลัน หลังมีการประท้วงอิสราเอล


มาแรงรอบสัปดาห์