กษัตริย์ที่ 6 แห่งโมร็อกโก เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างองค์กร

19 กค. 61     158

กษัตริย์ที่ 6 แห่งโมร็อกโก เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างองค์กร


สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ :  กษัตริย์โมฮัมเหม็ดที่ 6 แห่งโมร็อกโก เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างองค์กร

สันนิบาตโลกมุสลิม (MWL) ลงนามข้อตกลงความเป็นหุ้นส่วน และความร่วมมือด้านวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และวิชาการ กับสมาพันธ์นักวิชาการโมฮัมมีเดีย (MLS) แห่งโมร็อกโก ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลและได้รับการสนับสนุนจากษัตริย์แห่งโมร็อกโก และเป็นที่รู้จักรวมทั้งมีอิทธิพลในแถบแอฟริกาตะวันตก โดยมีนักวิชาการจากโมร็อกโกกว่า 300 คนเข้าร่วมด้วย ข้อตกลงครอบคลุมความร่วมมือในเชิงสร้างสรรค์ทุกด้าน เพื่อจุดประสงค์ในการเผยแผ่อิสลาม และการเผชิญหน้ากับอุดมการณ์ความรุนแรง

การลงนามข้อตกลงดังกล่าวมีขึ้นระหว่างการเยือนสำนักงาน MLS ที่กรุงราบัต ของเลขาธิการสันนิบาตโลกมุสลิม (MWL) และคณะผู้แทน ซึ่งแสดงถึงการเห็นชอบในหลายประเด็นที่เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่าง 2 องค์กร และหน่วยงานร่วมต่างๆ ทั้งในด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และการศึกษาข้อมูลในประเด็นที่น่าสนใจทั่วๆ ไป รวมทั้งการประเมิน การพิมพ์เผยแพร่ และการ่วมประชุม สัมมนาในโครงการทางวัฒนธรรม การบรรยาย การเสวนา การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพด้วย

ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 3 – 4 กรกฎาคม โมร็อกโก จัดการประชุมที่มีนักคิดและนักวิจัยชั้นนำจากประเทศต่างๆ เข้าร่วม ได้แก่ ซาอุดี้อาระเบีย โมร็อกโก เอมิเรตส์ อียิปต์ จอร์แดน อิรัก เลบานอน ซีเรีย มอริตาเนีย กินี โคนาครี-อิรีเทรีย โดยมีจุดประสงค์เพื่อริเริ่มการเผยแพร่ถึงสาระสำคัญอันบริสุทธิ์ของศาสนาอิสลาม และการบิดเบือนจากกลุ่มหัวรุนแรง รวมถึงการร่วมมือทางด้านวิทยาการต่างๆ

สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
ที่มา:   www.alriyadhdaily.com

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost