ทูตมาเลเซีย ร่วมมอบรางวัลผู้ชนะการประกวด NAK SUK SA PAI MALAYSIA ADVENTURE 2018

19 กค. 61     256

ทูตมาเลเซีย ร่วมมอบรางวัลผู้ชนะการประกวด NAK SUK SA PAI MALAYSIA ADVENTURE 2018

ฯพณฯ ดาโต๊ะ โจจี้ ซามูเอ็ล เอ็ม ซี ซามูเอ็ล เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย ถ่ายภาพร่วมกับนักศึกษาผู้ชนะการประกวด “NAK SUK SA PAI MALAYSIA ADVENTURE 2018” essay writing contestสถานเอกอัครราชทูตมาเลเซียและการท่องเที่ยวมาเลเซียร่วมประกาศรางวัลผู้ชนะการประกวดเรียงความ "NAK SUK SA PAI MALAYSIA ADVENTURE 2018”

สถานเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทยประกาศผลรางวัลผู้ชนะการประกวดเรียงความ "Nak Suk Sa Pai Malaysia Adventure 2018" โดยมี ฯพณฯ ดาโต๊ะ โจจี้ ซามูเอ็ล เอ็ม ซี ซามูเอ็ล เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย เป็นประธานประกาศผลรางวัลเมื่อวันที่ กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ สถานเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย 

ทูตมาเลเซีย ร่วมมอบรางวัลผู้ชนะการประกวด NAK SUK SA PAI MALAYSIA ADVENTURE 2018

ฯพณฯ ดาโต๊ะ โจจี้ ซามูเอ็ล เอ็ม ซี ซามูเอ็ล เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทยกล่าวเปิดงาน


โครงการประกวดบทความ "NAK SUK SA PAI MALAYSIA ADVENTURE 2018" ภายใต้หัวข้อ "ทำไมฉันถึงอยากจะผจญภัยที่มาเลเซีย" เปิดรับสมัครเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โดยได้รับความร่วมมือจากการท่องเที่ยวมาเลเซีย สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ สำนักงานการศึกษามาเลเซีย กระทรวงศึกษาธิการแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย กระทรวงการต่างประเทศ และ บริษัทConceptual Events Co. Ltd. ร่วมสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ 

การประกวดครั้งนี้ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักศึกษาทั่วประเทศ โดยมีนักศึกษาร่วมส่งเรียงความเข้าประกวดทั้งหมด 225 ชิ้น มีการคัดเลือกเรียงความแบ่งเป็นรางวัลใหญ่ รางวัล และรางวัลชมเชย รางวัล  


สำหรับผู้ชนะรางวัลใหญ่ทั้ง ราย ได้รับรางวัลตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ - กัวลาลัมเปอร์ – กรุงเทพฯ พร้อมที่พัก วัน คืนและแพ็คเกจทัวร์ ได้แก่ นางสาวแพรวพรรณ รักขิโต และนายอุประจิต รวมทรัพย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

ทูตมาเลเซีย ร่วมมอบรางวัลผู้ชนะการประกวด NAK SUK SA PAI MALAYSIA ADVENTURE 2018

รางวัลชมเชย รางวัล ได้รับตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ - ปีนัง - กรุงเทพฯ ได้แก่ นางสาว ชลธิวา เจริญศรี จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนางสาว กัญวี จงจิตสำราญ จากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และ นางสาว ปวีณัชมา สมควร จาก มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 


ทูตมาเลเซีย ร่วมมอบรางวัลผู้ชนะการประกวด NAK SUK SA PAI MALAYSIA ADVENTURE 2018

ฯพณฯ ดาโต๊ะ โจจี้ ซามูเอ็ล เอ็ม ซี ซามูเอ็ล เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทยร่วมตอบคำถามกับ นายกิตติวงศ์ สุทธิบุตร กรรมการผู้จัดการบริษัท ซันมูนทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด, นายอับดุล ฮาริส ฮาดิ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวมาเลเซีย,  นายพัทธดล ลองพัน เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ สำนักการต่างประเทศสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ และ นายเจฟฟรี่ โซ ชี แบง กรรมการผู้จัดการบริษัท คอนเซ็ปชวล อีเวนท์ส เวิลด์ไวด์ จำกัด


ฯพณฯ ดาโต๊ะ โจจี้ ซามูเอ็ล เอ็ม ซี ซามูเอ็ล เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย กล่าวว่าการประกวดบทความในครั้งนี้จะสร้างความตระหนักรู้ถึงความสัมพันธ์ไทย-มาเลเซียให้กับเยาวชนไทยรุ่นใหม่ และเป็นการร่วมรำลึกถึงวาระครบรอบ 60 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – มาเลเซีย รวมถึงเป็นการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกลุ่มการศึกษาและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของทั้ง 2 ประเทศ และการประกวดบทความนี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาได้พัฒนาความสามารถในการวิจัย หาข้อมูลเพิ่มเติม และรู้จักประเทศมาเลเซียมากขึ้น


เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost