ครั้งแรก! โซมาลีประกาศลงโทษผู้ทำให้เยาวชนหญิงเสียชีวิตจากการขลิบ (FGM)


มาแรงรอบสัปดาห์