ในฟินแลนด์ การแต่งงานแบบอำพรางเริ่มเยอะขึ้น เพื่อชาวอิรักได้สิทธิพลเมือง

9 สค. 61     384

ในฟินแลนด์ การแต่งงานแบบอำพรางเริ่มเยอะขึ้น เพื่อชาวอิรักได้สิทธิพลเมือง


สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ :   ในฟินแลนด์ การแต่งงานแบบอำพรางเริ่มเยอะขึ้น เพื่อชาวอิรักได้สิทธิพลเมือง

เจ้าหน้าที่สำนักงานบริการตรวจคนเข้าเมืองฟินแลนด์ เปิดเผยว่า กรณีผู้ลี้ภัยชาวอิรักแต่งงานกับคนในท้องถิ่นเริ่มมีมากขึ้น เป็นความพยายามที่จะได้รับสิทธิพื้นฐานในการเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรในประเทศฟินแลนด์ และว่า การแต่งงานแบบคลุมถุงชนมักจะถูกปฏิเสธจากทางการ

ตามรายงานของ Sunnuntaisuomalainen ที่แทรกในสื่อภูมิภาค 4 ฉบับ เปิดเผยว่า การแต่งงานแบบอำพราง หรือแต่งงานแบบหลอกๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ต้องการได้รับผลประโยชน์จากการได้สิทธิในการอยู่อาศัยมีเพิ่มมากขึ้น จากเดิมที่ไม่ค่อยเห็นเด่นชัด หรือยังไม่ได้เป็นที่สังเกตกันมาก โดยภายในปีเดียว มีชาวอิรักถึง 270 คน ได้ยื่นขอสมรสกับชาวฟินแลนด์เพื่อให้ได้สิทธิในการอยู่อาศัยในประเทศ

มีความเชื่อว่า การแต่งงานกับคนท้องถิ่นจะเป็นหนทางที่ปลอดภัยในการได้รับอนุญาตให้พำนักถาวร แต่เจ้าหน้าที่มักจับได้ว่าเป็นเรื่องหลอกลวง และได้ปฏิเสธคำร้องไป สำหรับปีนี้ สำนักงานบริการตรวจคนเข้าเมือง ได้ปฏิเสธคำร้องขออนุญาตพำนักในประเทศของชาวอิรัก จากเหตุผลด้านการแต่งงานกับชาวฟินแลนด์ไปแล้วกว่า 40 % 

ในปี 2017 เหตุผลยอดนิยมของผู้ลี้ภัยจากประเทศมุสลิม ที่ยื่นขออยู่อาศัยในประเทศฟินแลนด์ คือการเปลี่ยนไปนับถือศาสนาคริสต์

ใน 2-3 ปีที่ผ่านมา ชาวอิรักที่ขอลี้ภัยมายังฟินแลนด์มีจำนวนมากที่สุดในจำนวนผู้ลี้ภัยทั้งหมด นับตั้งแต่ปี 2015 ชาวอิรักยื่นขอลี้ภัยในฟินแลนด์ กว่า 20,000 คน ในขณะที่ก่อนหน้าที่จะเกิดการสู้รบในประเทศมีชาวอิรักยื่นลี้ภัยเพียง 10,000 ราย ในปี 2017 มีชาวอิรักยื่นขอลี้ภัยเพิ่มขึ้นร้อยละ 40 เพิ่มขึ้นจากปี 2016 ที่มีเพียงร้อยละ 27 

ปี 2017 มีผู้ยื่นขอลี้ภัยในฟินแลนด์เพียง 5,000 คน ลดจากปี 2015 ที่มีถึง 32,500 คน

สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
ที่มา:   www.sputniknews.com

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost