อินนาลิ้ลลาฮีวอินนาอีลัยฮีรอญีอูน ฮุจยาตจากยะลา เสียชีวิตที่ีมักกะห์ด้วยโรคมะเร็งเต้านม ระยะสุดท้าย


มาแรงรอบสัปดาห์