งานแถลงข่าว “ภูเก็ตอันดามันฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว ประจำปี 2561”

12 สค. 61     464

งานแถลงข่าว “ภูเก็ตอันดามันฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว ประจำปี 2561”

กำหนดการ งานแถลงข่าว “ภูเก็ตอันดามันฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว ประจำปี 2561” Phuket Andaman Halal Expo 2018

วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 – 15.30 น.

ณ ห้องประชุมพระพิทักษ์ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม เดอะ เมโทรโพล อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

 

เวลา 13.30–14.00 น. - ลงทะเบียนแขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน

                        - รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

 

เวลา 14.00–15.00 น. - อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอ่าน

                        - ชม spot TV งาน Phuket Andaman Halal Expo 2018

                        - การแสดงลำนำนาชีดอิสลาม จากวงเญอเนอราซี่ฮารัปปัน

                        - พิธีกรเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นบนเวที

                        1. ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

2. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

                        3. ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต

                        4. ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต

                        5. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

                        6. นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

7. นายกสมาคมสตรีมุสลิมอันดามันภูเก็ต

 

เวลา 15.00-15.30 น. - ตอบข้อซักถามของผู้สื่อข่าว

                        - ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

 

*******************************

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost