อินนาลิ้ลลาฮีวอินนาอีลัยฮีรอญีอูน ฮุจยาตจากนราธิวาส เสียชีวิตที่ีมักกะห์ ด้วยอาการหลอดเลือดหัวใจตีบเฉียบพลัน


มาแรงรอบสัปดาห์