เขย่า วงการฮาลาลโลก !! กลุ่มบุคคล เรียกร้อง “ตราฮาลาลไม่ควรมีรับรองในประเทศไทย”

15 สค. 61     4310

เขย่า วงการฮาลาลโลก !! กลุ่มบุคคล เรียกร้อง “ตราฮาลาลไม่ควรมีรับรองในประเทศไทย”

แหล่งข่าวเผยกับมุสลิมไทยโพสต์ ได้มีคณะบุคคลดำเนินการอย่าต่อเนื่องที่จะระงับ หยุดยั่ง ปุกปั่น ทำลายตรารับรองฮาลาลของประเทศไทยตลอดมา

ก่อนนี้ ได้มีการร้องต่อศาลปกครอง ให้ยกเลิกการรับรองฮาลาลกับสินค้าและบริการต่างๆในประเทศไทย ที่ดำเนินการโดย คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (กอท) และศาลปกครองไม่รับคำร้อง

และกลุ่มบุคคลดังกลาวก็ได้ร้องเรียนไปยังกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยระบุเหตุผลว่า “กอท. ไปบังคับให้บริษัทฯต่างๆ มาขอตรารับรอง”

เขย่า วงการฮาลาลโลก !! กลุ่มบุคคล เรียกร้อง “ตราฮาลาลไม่ควรมีรับรองในประเทศไทย”

ซึ่งปัจจุบันนี้ สินค้าที่ส่งออกไปยังประเทศต่างๆ แต่ละประเทศมีข้อบังคับในเบื้องต้นว่า “จำเป็นจะต้องผ่านการรับรองฮาลาล จึงสามารถจัดจำหน่ายในประเทศดังกล่าวได้ “

ปัจจุบันในภาคธุรกิจส่งออก มีมูลค่าการส่งออกสินค้าฮาลาลไปยังประเทศต่างๆ ดังเช่น เอเชีย อาหรับ ยุโรป มีมูลค่ากว่า 100,000 ล้านบาทต่อปี

ซึ่งประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากตราฮาลาลส่งผลโดยดีต่อประเทศไทย โรงงาน และการจ้างงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรง ตลอดระยะเวลาหลายสิบปี

ปัจจุบันเครื่องหมายฮาลาลของประเทศไทยเป็นที่ยอมรับในระดับสูงขึ้นตลอดมาภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 นี้ คณะผู้เกี่ยวข้องจะเข้าพบอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อชี้แจงปมปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้อง และจะรายงานความคืบหน้าให้ทราบต่อไป

เขย่า วงการฮาลาลโลก !! กลุ่มบุคคล เรียกร้อง “ตราฮาลาลไม่ควรมีรับรองในประเทศไทย”

สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost