สามีคบชู้ซ่อนกิ๊ก เมียหลวงไม่ยอม อิสลามทำได้หรือไม่?

16 สค. 61     17347

สามีคบชู้ซ่อนกิ๊ก เมียหลวงไม่ยอม อิสลามทำได้หรือไม่?

ในช่วงที่ผ่านมา มีข่าวคาวเหม็นคลุ้งทั่วเมืองเกี่ยวกับ “คู่สามีภรรยาคนดัง นับถือศาสนาอิสลาม แต่มีมือที่สามมาเกี่ยวพัน”  หลายคนสงสัย หลายคนข้องใจว่า “ หากภรรยาที่ 1 ไม่ยินยอมให้มีภรรยาที่ 2 หรือมีกิ๊ก สามีจะกระทำผิดตามหลักการของศาสนาอิสลามหรือไม่?

สามีคบชู้ซ่อนกิ๊ก เมียหลวงไม่ยอม อิสลามทำได้หรือไม่?

อาจารย์นาอีม วงศ์เสงี่ยม รองประธานสมาพันธ์เครือข่ายผู้รักอะฮฺลุลบัยตฺและศอฮาบะฮฺ ได้รับคำตอบดังต่อไปนี้

- กรณีที่ 1 : สาเหตุที่ศาสนาอิสลาม อนุญาตให้สามีมีเมีย 4 คนได้นั้น มีสาเหตุมาจากอะไร?

อาจารย์นาอีม อธิบายว่า คัมภีร์อัลกุรอาน บทอันนิซาอ์ โองการที่ 3 ได้ระบุไว้ว่า  “จงแต่งงานกับผู้ที่ดีแก่พวกเจ้า ในหมู่สตรีสองคน หรือสามคน หรือสี่คน แต่ถ้าพวกเจ้าเกรงว่า พวกเจ้าจะให้ความยุติธรรมไม่ได้ ก็จงมีแต่หญิงเดียว”

“ส่วนเหตุผลที่อนุญาตให้สามีมีภรรยาหลายคนนั้น มาจากปัจจัยหลักๆ ดังนี้ 1. จากการสำรวจจำนวนประชากร พบว่า จำนวนของผู้หญิงนั้น มีมากกว่าผู้ชาย หากผู้ชายแต่ละคนแต่งงานกับผู้หญิงได้แค่คนเดียว ซึ่งหมายความว่าผู้หญิงที่เหลืออยู่ พวกเธอต้องอยู่โดยไม่มีสามี และเรื่องเช่นนี้ ไม่ควรเกิดขึ้นกับพวกเธอ” 

“หากผู้หญิงไม่มีสามี อาจทำให้เกิดความเดือดร้อนต่อตัวพวกเธอ และสังคมได้ ยกตัวอย่างเช่น ความโดดเดี่ยวจะทำให้เธอมีโอกาสที่จะไปมีเพศสัมพันธ์กับชายอื่นในลักษณะของชู้, ผู้หญิงจะไม่มีผู้ชายคอยปกป้อง, ผู้หญิงอาจติดโรคร้ายจากการมีเพศสัมพันธ์”

สามีคบชู้ซ่อนกิ๊ก เมียหลวงไม่ยอม อิสลามทำได้หรือไม่? 

อาจารย์นาอีม วงศ์เสงี่ยม รองประธานสมาพันธ์เครือข่ายผู้รักอะฮฺลุลบัยตฺและศอฮาบะฮฺ

 

 

2. สถิติหญิงที่เป็นโสดนั้นมีมาก การแก้ปัญหาในเรื่องนี้มีเพียงหนทางเดียว คือ การที่ผู้ชายสามารถมีภรรยาหลายคน

3. สำหรับผู้ชายบางคนนั้น เขาอาจเป็นบุคคลที่มีความต้องการทางเพศสูง ฉะนั้น การมีภรรยาเพียงคนเดียวนั้น ถือว่าไม่เพียงพอ และเมื่อเขาถูกห้ามไม่ให้มีภรรยาหลายคน เท่ากับเป็นการสร้างความลำบากแก่ตัวเอง และบางครั้งอาจจะไปปลดปล่อยอารมณ์ด้วยกับการทำสิ่งที่ต้องห้าม

4. ศาสนาอิสลามมีการจำกัดอย่างชัดเจนว่า สามีสามารถมีภรรยาได้เพียง 4 คนเท่านั้น ซึ่งตามประวัติศาสตร์ เรามักจะเห็นว่า แนวทางการปฏิบัติทั่วไป ยินยอมให้ผู้ชายมีภรรยาได้นับสิบ นับร้อยเสียด้วยซ้ำ"

สามีคบชู้ซ่อนกิ๊ก เมียหลวงไม่ยอม อิสลามทำได้หรือไม่?

- กรณีที่ 2 : ตามหลักศาสนาอิสลาม หากภรรยาที่ 1 ไม่ยินยอมให้มีภรรยาที่ 2 สามีจะสามารถมีภรรยาที่ 2 ได้หรือไม่?

อาจารย์นาอีม อธิบายว่า หากสามีไม่สามารถให้ความยุติธรรมระหว่างภรรยาที่ 1 และ 2 ได้ ตัวเขาก็ไม่สามารถที่จะมีภรรยามากกว่าหนึ่งคน

“หากคิดจะมีภรรยามากกว่าหนึ่ง สามีต้องให้ความเสมอภาคแก่ภรรยาทุกคนได้ ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่าย เสื้อผ้า การร่วมหลับนอน และในเรื่องที่เป็นความต้องการจากปัจจัยยังชีพที่จำเป็น”

“ฉะนั้น หากภรรยาที่ 1 ไม่ยินยอม แม้ว่าสามีจะมีความสามารถที่จะเลี้ยงดูได้อย่างเสมอภาค ย่อมเท่ากับว่า หญิงผู้นั้นมี 2 ทางเลือก คือ 1. ยอมรับ และ 2. ขอให้สามีหย่าขาดจากตน (หากคิดว่าสามีไม่อาจมอบความยุติธรรม หรือให้การดูแลทั้งสองคนได้)”

“หลักการทุกข้อที่พระเจ้าบัญญัติในคัมภีร์ล้วนเป็นสิ่งที่จะเกิดกับมนุษย์และสังคมโดยรวม เนื่องจาก 2 เหตุผล 1. พระเจ้าไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในการบัญญัติ 2. พระเจ้าเป็นผู้สร้างจึงรู้ว่าสิ่งใดจะดีและเกิดประโยชน์กับมนุษย์มากที่สุด สุดท้ายแล้ว พระเจ้าก็ให้สิทธิ์แก่มนุษย์ 100% ว่าจะเชื่อและปฏิบัติตามบัญญัติของพระองค์หรือไม่ แต่ทุกคนต้องยอมรับในสิ่งที่ตนเองเลือก”   อาจารย์นาอีม กล่าว

สามีคบชู้ซ่อนกิ๊ก เมียหลวงไม่ยอม อิสลามทำได้หรือไม่?

- กรณีที่ 3 : ตามหลักศาสนาอิสลาม หากสามีที่มีภรรยาถูกต้องตามกฎหมาย ไปคบหาและมีความสัมพันธ์พิเศษกับหญิงอื่น โดยที่ยังไม่ได้มีการแต่งงาน ถือว่ามีความผิดหรือไม่?

“ผิดครับ เพราะตามคัมภีร์อัลกุรอาน มีการระบุไว้ชัดเจนว่า 1. ชายและหญิงห้ามมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน 2. ห้ามมิให้อยู่สองต่อสองในที่ลับตาคน 3. ชายหญิงที่ยังไม่ได้แต่งงานกัน ห้ามมีการสัมผัสผิวกายกัน ไม่ว่าสัมผัสมือ แขน หรือสวมกอดก็ตาม และ 4. หากหญิงชายที่ยังไม่ได้แต่งงานจะมีการพูดคุยกัน ต้องมีผู้ปกครองของฝ่ายหญิงอยู่ในสถานที่นั้นๆ ด้วย” อาจารย์นาอีม กล่าว

สามีคบชู้ซ่อนกิ๊ก เมียหลวงไม่ยอม อิสลามทำได้หรือไม่?


www.thairath.co.th

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost