ฮุจญาต 300 คนสุดท้ายจะเดินทางถึงซาอุฯ 17 สิงหานี้

16 สค. 61     1041

 ฮุจญาต 300 คนสุดท้ายจะเดินทางถึงซาอุฯ 17 สิงหานี้

อิหม่ามวุฒิวัย หวังบู่ หัวหน้าคณะทำงานฝ่ายประสานงานกับทางการซาอุดิอาระเบีย เปิดเผยถึงจำนวนฮุจญาตชาวไทย ที่เดินทางถึงประเทศซาอุดิอาระเบียแล้ว 7,256 คน จากจำนวนฮุจญาจ 7,851 คน ส่วนที่เหลือ มีกำหนดเดินทางโดยเที่ยวบินเช่าเหมาลำสายการบินซาอุดิอาระเบียนแอร์ไลน์ ในวันที่ 16 สิงหาคม จากท่าอากาศยานหาดใหญ่ ถึง เมืองเจดดะห์ จำนวน 294 คน และ วันที่ 17 สิงหาคม จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ถึง เมืองเจดดะห์ จำนวน 300 คน

ฮุจญาต 300 คนสุดท้ายจะเดินทางถึงซาอุฯ 17 สิงหานี้

สำหรับการเตรียมการรับส่งฮุจญาตเข้าสู่การประกอบพิธีฮัจญ์ ได้มีการแบ่งหน่วยบริการภาคสนามหรือมักตับ 4 มักตับ แต่ละมักตับจะมีจำนวนฮุจญาจประมาณ 1,900 คน โดยจะเริ่มรับส่งฮุจญาจไปยังพื้นที่ในการประกอบพิธีฮัจญ์ ตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่ 7 เดือนซุ้ลฮิจยะห์ตามปฏิทินอิสลาม และจะเดินทางกลับมายังเมืองมักกะฮ์อีกครั้งในวันที่ 13 ซุ้ลฮิจยะห์ สำหรับวันอารอฟะห์ ซึ่งเป็นวันสำคัญของการประกอบพิธีฮัจญ์นั้น ศาลสูงของประเทศซาอุดิอาระเบียได้ประกาศว่า หลังจากการดูดวงจันทร์ของประเทศซาอุดิอาระเบีย เพื่อกำหนดวันที่ 1 ซุ้ลฮิจยะห์ ผลปรากฏว่า วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 เป็นวันแรกของเดือนซุ้ลฮิจยะห์ และวันอารอฟะห์จะตรงกับวันจันทร์ ที่ 20 สิงหาคม 2561

ฮุจญาต 300 คนสุดท้ายจะเดินทางถึงซาอุฯ 17 สิงหานี้

ทั้งนี้ คณะฮุจญาจจากโครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรม ประกอบพิธีฮัจย์ ของ ศอ.บต. และ กอ.รมน. ได้เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ช่วงพิธีฮัจญ์ที่กำลังจะมาถึง โดยเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษจาก ดร.นูรดินอับดุลเลาะห์ ดากอฮา หัวหน้าฝ่ายวิชาการ สำนักงานกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทย นครมักกะฮ์ และคณะ ที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับฮัจญ์มับรูร์ ซึ่งสามารถสร้างความรู้ความเข้าใจแก่คณะฮุจญาตเป็นอย่างดี

ฮุจญาต 300 คนสุดท้ายจะเดินทางถึงซาอุฯ 17 สิงหานี้


ที่มา : สทท.ยะลา

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost