โครงการจิตอาสา สภาท้องถิ่นมักกะฮ์แจกสิ่งของแก่ฮุจญาจกว่า 26,000 ชิ้น


มาแรงรอบสัปดาห์