อียิปต์ถูกปรับเงิน 2 พันล้าน ผิดสัญญาส่งก๊าซ


มาแรงรอบสัปดาห์