เก็บตกภาพ ทหารกับประชาชนร่วมกันจัดกิจกรรมต้อนรับปีใหม่อิสลาม

14 กย. 61     293

เก็บตกภาพ ทหารกับประชาชนร่วมกันจัดกิจกรรมต้อนรับปีใหม่อิสลาม

 

เมื่อวันที่ 11 ก.ย.2561  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทหารได้ร่วมกับประชาชน หมู่ 4 บ้านไอบาตู ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส จัดกิจกรรมต้อนรับปีใหม่อิสลามประจำปี ฮิจเราะห์ศักราช 1440 ซึ่งตรงกับวันที่ 11 กันยายน 2561 ของไทย ณ สนามกีฬาบ้านไอบาตู ม.4 ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส นายสุทธิพงษ์ บินเจ๊ะมุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมต้อนรับฮิจเราะห์ศักราช 1440 โดยมี เจ้าหน้าที่ ตำรวจ ทหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน ประชาชน และนักเรียนตาดีกา (โรงเรียนสอนศาสนาอิสลามขั้นพื้นฐาน) จากชมรมตาดีกาต่างๆ ในตำบลโต๊ะเด็ง เข้าร่วมงานประมาณกว่า 1,000 คน

เก็บตกภาพ ทหารกับประชาชนร่วมกันจัดกิจกรรมต้อนรับปีใหม่อิสลาม

ทั้งนี้เนื่องจากวันที่ 1 เดือนมุฮัรรอม ปีฮิจเราะห์ศักราช(ฮ.ศ.) 1440 ซึ่งเป็นวันเริ่มต้นปีใหม่ตามปฏิทินอิสลาม กิจกรรมเริ่มด้วยการจัดเดินขบวนพาเหรดไปตามเส้นทางภายในหมู่บ้าน สู่สนามกีฬาโดยผู้ร่วมขบวนแต่งกายตามประเพณีและวัฒนธรรมอิสลามอย่างมีสีสันหลากหลาย ในงานมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การแข่งขันกีฬาของนักเรียนตาดีกา เช่น วอลเลย์บอล แชร์บอล เซปักตะกร้อ เปตอง และวิ่งมาราธอน ส่วนกลางคืนมีกิจกรรมบนเวที เช่น การประกวดร้องเพลงอนาซีด การแข่งขันท่องจำอัลกุรอ่าน การแข่งขันอภิปรายภาษามลายู การประกวดอ่านบทกวีภาษามลายูเป็นต้น ส่วนทางด้านองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็งได้สนับสนุนงบประมาณจำนวนหนึ่งเพื่อร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

เก็บตกภาพ ทหารกับประชาชนร่วมกันจัดกิจกรรมต้อนรับปีใหม่อิสลาม


สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อต้อนรับปีใหม่อิสลามแล้วยังเป็นการแสดงความรู้สึกสำนึกต่อศาสนาอิสลาม และแสดงความยิ่งใหญ่ของประชาชาติอิสลาม รวมทั้งเพื่อทดสอบความสามารถของเด็กๆ มุสลิม โดยมีเวทีให้เด็กๆได้แสดงออก และเพื่อส่งเสริมความสามัคคีและความเป็นเอกภาพของชาวมุสลิม การจัดกิจกรรมต้อนรับปีใหม่อิสลาม เพื่อการรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและประเพณีของมลายูมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วย

เก็บตกภาพ ทหารกับประชาชนร่วมกันจัดกิจกรรมต้อนรับปีใหม่อิสลาม


siamrath.co.th

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost