รัฐที่ 2 ในสวิตเซอร์แลนด์ลงมติ 'ห้ามสวมบุรก้า' ในที่สาธารณะ


loading...

มาแรงรอบสัปดาห์