ไอซแลนด์เสนอกฎหมายห้ามขลิบ สร้างความกังวลต่อชาวยิวและมุสลิม


loading...

มาแรงรอบสัปดาห์