จีนออกนโยบายต่อต้าน 'ฮาลาล' เพื่อหยุดยั้งอิทธิพลของศาสนาอิสลาม


มาแรงรอบสัปดาห์