อียิปต์เปิด'ด่านไซนาย'ให้เฉพาะรถบรรทุกสินค้าจากอิสราเอลผ่านแล้ว


loading...

มาแรงรอบสัปดาห์