อียิปต์เปิด'ด่านไซนาย'ให้เฉพาะรถบรรทุกสินค้าจากอิสราเอลผ่านแล้ว


มาแรงรอบสัปดาห์