อังกฤษตั้งงบดูแลมัสยิด ท่ามกลางก่ออาชญากรรมที่เกลียดชังเพิ่มสูงขึ้น


มาแรงรอบสัปดาห์