อิสราเอลปิดด่าน 2 แห่งหลังส่งเครื่องบินไปทิ้งระเบิดคาฉนวนกาซา


มาแรงรอบสัปดาห์