มกุฎราชกุมาร บิน ซัลมาน มีบัญชาให้บูรณะมัสยิดเก่าแก่ 130 แห่ง


มาแรงรอบสัปดาห์