อิหม่ามประกาศเสียงอะซานในวิหารศาสนาคริสต์ ต่อหน้าผู้ร่วมพิธีกว่า 400 คน (ชมคลิป)


loading...

มาแรงรอบสัปดาห์