ปธน.เชเชน เยือนมัสยิดนะบะวี ก่อนเดินทางกลับ (ประมวลภาพ)


มาแรงรอบสัปดาห์