“จีน” ปฏิเสธข่าว ตั้งค่ายกักกัน “มุสลิมอุยกูร์”


มาแรงรอบสัปดาห์