คณะกรรมการวากัฟ เมืองกุจารัต ลงมติสร้างหอพักนักเรียนมุสลิม ครั้งแรกในประวัติศาสตร์!!!


มาแรงรอบสัปดาห์