กษัตริย์ซัลมาน จับมือต้านพวกหัวรุนแรงกับอิหม่ามอัล-อัซฮัร


มาแรงรอบสัปดาห์