สุลต่านมูฮัมหมัด ที่ 5 สละราชสมบัติจากตำแหน่งพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซียแล้ว


มาแรงรอบสัปดาห์