ไนกี้ ทำร้องเท้า เหมือนคำ “อัลเลาะฮ์”


มาแรงรอบสัปดาห์