เอมิเรตส์จัดใหญ่ สร้างโบสถ์-มัสยิด เป็นอนุสรณ์โป๊ปฟรานซิส


มาแรงรอบสัปดาห์