กอจ.แถลงจัดใหญ่ งานวันแบ่งปันซะกาต กทม.


มาแรงรอบสัปดาห์