เปิดไทม์ไลน์ประณาม 'ทรัมป์' รับรองอธิปไตยอิสราเอลเหนือโกลัน


มาแรงรอบสัปดาห์