เปิดมัสยิดใหญ่สหอาหรับเอมิเรตส์ จุได้กว่า 20,000 คน


มาแรงรอบสัปดาห์