ภาพหายาก! ชาวพุทธเมียนมาร์ มอบกุหลาบขาว แสดงน้ำหนึ่งใจเดียวกับมุสลิมในวันอีด


loading...

มาแรงรอบสัปดาห์