ภาพหายาก! ชาวพุทธเมียนมาร์ มอบกุหลาบขาว แสดงน้ำหนึ่งใจเดียวกับมุสลิมในวันอีด


มาแรงรอบสัปดาห์