เจ้าของรพ.อินเดีย ถูกฟ้องไม่รับคนไข้มุสลิม เว้นติดโควิด-19


loading...

มาแรงรอบสัปดาห์