สันนิบาตอาหรับ ประณามแผนผนวกฝั่งตะวันตกของอิสราเอล


loading...

มาแรงรอบสัปดาห์