องค์กรศาสนาสูงสุดในปากีสถาน อนุมัติสร้างวัดฮินดูแล้ว


มาแรงรอบสัปดาห์