สตรีหมายเลขหนึ่งตุรกี ชื่นชมยูเนสโกจัด ‘วันศิลปะอิสลามสากล’


มาแรงรอบสัปดาห์