ฝ่ายการเคหะรัฐปาหัง ให้แสดงอักษรยาวีบนป้ายโฆษณา ยกเว้นศาสนสถานในศาสนาอื่น


loading...

มาแรงรอบสัปดาห์